Формуляр за кандидатстване 2017

Регистрацията е затворена!

Срокът за кандидатстване изтече.

Конкурсът за участие в програмата беше отворен до 05 март 2019.

Всички права запазени © 2019 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2019 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd