Формуляр за кандидатстване - БАКБ Предизвикателство 2017

Информация за кандидата
2
Бизнес идеята в основата на Вашата кандидатура?
Статут на кандидата


Декларирано съгласие

С подаването на кандидатурата членовете на екипа декларираме:

  1. че всички членове на екипа ни са запознати подробно с всички изисквания на конкурса БАКБ Предизвикателство и са съгласни безусловно с тях.
  2. че всички правоотношения във връзка с участието в конкурса БАКБ Предизвикателство, включително по отношение на финансови, данъчни взаимоотношения и авторските права са уредени помежду ни.
  3. че доброволно предоставяме автобиографии, съдържащи детайлна информация относно кариерно развитие, защитени образователни степени, както и контактна информация – телефон/и, електронна/и поща/и, адрес/и и т.н. и сме запознати с целите на обработване на личните ни данни и
  4. Нито един от членовете на екипа не е осъждан/а, не е страна в съдебен спор и няма образувани дела срещу него.
  5. че доброволно предоставяме информацията във формуляра за кандидатстване и се съгласяваме тя да бъде предоставяна на членове на екипа на Център „Ринкър” на Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността, официални оценители и членове на Журито с цел излъчване на победителите в конкурса.
  6. че членовете на екипа не са обект на финансови, трудово-правни или родствени отношения с организаторите на конкурса - служители, оценители, членове на управителния съвет и на Журито на Център „Ринкър” на Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността и Българо-американска кредитна банка, които да пораждат конфликт на интереси.
  7. и при избирането на екипа ни за участие в програмата ще подпишем договор за участие.
Документи
Всички права запазени © 2017 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция "Кая Про" ООД