Венцислав Савов

Dilyana Yakova

Венцислав Савов е редактор специални проекти в Мениджър Медия Груп. Повече от 20 години е част от екипа на сп.”Мениджър”. Проджект мениджър е на специалното годишно издание „ЖЕНАТА Е”. Интервюирал е едни от най-влиятелните личности в света, сред които Уорън Бъфет, Алвин Тофлър, Ноам Чомски, Филип Котлър, Стивън Кови, Робин Шарма, Малкълм Гладуел и мн.др. Докторската му степен е на тема „Оценка на човешкия капитал при управление на нематериалните активи на организацията”, защитена пред ВАК в УНСС. Носител е на журналистическата награда „Черноризец храбър”. Зам.ректор е на Датския колеж в София, където като доц. д-р преподава Управление на човешкия капитал, Leadership & Employer branding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd