Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася до сайта www.rinkercenter.org, наричан по-долу за краткост „Уебсайт“, който се управлява и поддържа от Фондация BCause, гр. София, бул. "Витоша" 65, ет. 2, София 1000, България, Тел: +359 2 / 988 00 80

Достъпът и използването от Ваша страна на „Уебсайта“ са обект на и се уреждат от приложимия закон (ЗЗЛД) и в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и настоящите Политика за защита на личните данни и Политика за използване на "бисквитки". Моля прочетете ги внимателно.

Обща информация

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на обучения, финансиране и други услуги, Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността отговаря на всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Настоящите правила се отнасят до сайта на Център Ринкър, който изцяло принадлежи на Фондация "Бикоуз в помощ на благотворителността в България".

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Витоша" 65, ет. 2
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. "Витоша" 65, ет. 2
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. "Витоша" 65, ет. 2
 5. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Телефон.: +359 2 / 988 00 80

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 1. Наименование: Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Витоша" 65, ет. 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. "Витоша" 65, ет. 2
 4. Телефон: +359 2 / 988 00 80
 5. Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 1. Кандидатстване за участие в програми за обучение, консултиране и финансиране;
 2. Сключване на договор за участие в програми за обучение и консултиране;
 3. Сключване на договор за финансиране, консултиране и други услуги.

Чл. 1. (1) “Център Ринкър” събира и обработва личните данни на Ползвателите на Услугите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата;
 • Изпълнение на задълженията на “ Център Ринкър” към Ползвателите по договорите за използване на услугите.

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугата, предоставяна от “Център Ринкър”, Ползвателите изрично се съгласяват, че “ Център Ринкър” има право да обработва личните им данни, предоставени при регистрацията за ползване на услугите.

 
(3) Чл. 2. (1) “Център Ринкър” събира и обработва личните данни, предоставени от Ползвателите за целите на предоставяне на Услугите по договора с Ползвателите, включително за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • разрешаване на спорове между Ползвателя и трети лица;

(2) “ Център Ринкър” следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите.

 • законност и добросъвестност;
 • точна определеност на целите на обработката;
 • съотносимост с целите на обработката;
 • точност и актуалност
 • съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

Чл. 3. (1) “ Център Ринкър” не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Център Ринкър съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от участието ви в програма/услуга. След изтичането на този срок, Център Ринкър полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Център Ринкър Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Център Ринкър или друго.

(3) Център Ринкър съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на участието ви в програма на Центъра.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Център Ринкър може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Център Ринкър Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Център Ринкър за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) Център Ринкър може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Център Ринкър потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Център Ринкър Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Център Ринкър си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Център Ринкър.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Център Ринкър изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Център Ринкър има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Център Ринкър;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

  (2) Сайтът Център Ринкър не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Център Ринкър, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Център Ринкър, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на Център Ринкър.

(4) Център Ринкър не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу сайта съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Център Ринкър да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Център Ринкър да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Център Ринкър не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Център Ринкър имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Център Ринкър с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Център Ринкър директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Център Ринкър да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Център Ринкър може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Център Ринкър, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Център Ринкър установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Сайтът Център Ринкър не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Тази политика е осъвременена за последен път на 27.08.2018 г.

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd