Формуляр за кандидатстване 2017

Информация за кандидата
2
Бизнес идеята в основата на Вашата кандидатура?
Статут на кандидата


Декларирано съгласие

С подаването на кандидатурата членовете на екипа се съгласяват:

  1. Да предоставят на организаторите на конкурса автобиографии, съдържащи детайлна информация относно – кариерно развитие, защитени образователни степени, както и контактна информация – телефон/и, електронна/и поща/и, адрес/и и т.н.;
  2. Нашият екип е съгласен предоставената при кандидатстването информация да бъде предоставяна на членове на екипа на Център „Ринкър” на Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността, официални оценители и членове на Журито с цел излъчване на победителите в конкурса.
  3. Запознати сме с целите на обработване на личните ни данни.
  4. Всички членове на екипа сме запознати с Регламента на конкурса и сме съгласни с него.
  5. Нито един от членовете на екипа, който представлявам не е осъждан/а, не е страна в съдебен спор и няма образувани дела срещу него.
  6. Всички правоотношения във връзка с участието в конкурса ‘Rinker’s Challenge’, включително по отношение на финансови, данъчни взаимоотношения и авторските права са уредени помежду ни.

Декларираме:

  1. Членовете на екипа не са обект на финансови, трудово-правни или родствени отношения с организаторите на конкурса - служители, оценители, членове на управителния съвет и на Журито на Център „Ринкър” на Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността, които да пораждат конфликт на интереси.
  2. При избирането на екипа ни за участие в програмата ще подпишем договор за участие.
Документи
Всички права запазени © 2017 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция "Кая Про" ООД