Моля, уверете се, че сте приели "бисквитките" на сайта.
Иначе данните ви не могат да бъдат запаметени и използвани за вашата регистрация
и ще получите съобщение "Грешка при изпращането".

 

Регистрация за Форум "Влез в предизвикателството"


Моля, попълнете Вашите данни за Регистрация за Форум "Влез в предизвикателството".

Внимание: Полета със звездички (*) са задължителни!

 

с идея за бизнес с интерес към темата предприемачество заради приятел
екология, ресурси и устойчиво развитие социално включване и човешки права здраве образование и умения култура и ценности иновации
обучение по предприемачество търговски опит
уча завърших
работя не работя
с други участници участвам индивидуално

Моля, попълнете следващите въпроси с лична информация - тя ще бъде използвана само обобщено:

под 300 лв. от 301 до 600 лв. от 600 до 1100 лв. над 1100 лв.
имам степен на увреждане без един или двама родители (починали или неполагащи грижи) нито едно от изброените

С подаването на регистрацията декларирам:

  • че съм запознат/а и доброволно приемам да участват в "Rinker Youth Challenge".
  • че доброволно предоставям лични данни: 3.1. Данни за самоличност: име, контактна информация, адрес; 3.2. образователен статус, 3.3. информация за доходи и семейно положение.3.4. информация за здравен статус - наличие на увреждания (ако има такива) - единствено с цел обобщаване на данните за участниците в програмата.
  • че съм съгласен/на да бъда заснеман/а чрез фото и видео по време на дейностите по програмата и снимките да бъдат използвани от ФондацияBCause и Ситибанк за публично отразяване на програмата.
  • че доброволно предоставям информацията във формуляра за регистрация и се съгласяваме тя да бъде предоставяна на членове на екипа на Център „Ринкър” на Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността, официални оценители и членове на Журито с цел осъществяване на дейностите по програмата.

Всички права запазени © 2019 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2019 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd