Академия за мечти

Програмата предлага на младежите от средния курс мотивация за личностно развитие и придобиване на умения, необходими за реализацията им - лидерство, работа в екип, комуникационни умения и предприемачество. Младежите са насърчени да се включат в доброволчество и стартиране на собствени инициативи. Участието им може да стане важна част от бъдещото им CV, както и да им помогне да намерят посока в кариерното си развитие.
Първото издание на Академията за мечти беше през пролетта на 2017 г. в община Попово.

Новини

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd