Кълнове

„Кълнове” е програма по предприемачество и финансова грамотност за деца и младежи в училищна възраст.

„Кълнове” предлага средата, където децата лесно могат да осъзнаят значението на понятия като спестяване, бюджетиране (управление на пари според нуждите, а не желанията), индентифициране на потребностите на клиент, изграждане на ключови партньорства, и в крайна сметка, какво всъщност е да бъдеш предприемач.

Какъв резултат можем да очакваме?

Децата получават среда, където едновременно се учат и забавляват.
Ръководенето на тяхна собствена, дори и виртуална компания, им дава ясна представа как работят парите в реалния свят, в процеса те развиват или надграждат своите умения за разрешаване на проблеми, придобиват една по-ясна представа рисковете и последствията от взетите решения, и то в един по-широк, житейски смисъл.

Защо смятаме, че предприемаческите умения е важно да бъдат изучавани от деца в тази възраст?

-    Предприемаческата  дейност може да научи децата какво значи да поемаш рискове, да бъдеш последователен и постоянен в своите решения, да подхождаш творчески към преодоляването на проблеми и как да мислиш отвъд клишетата. Изследвания показват, че добрите навици, усвоени в ранна детска възраст, остават за цял живот.

-    В днешните времена на финансова нестабилност, съществува обективна необходимост децата да притежават базова финансова грамотност, за да бъдат жертва на хора с липса на морал. Финансовата грамотност, от друга страна, позволява да бъдат взети правилни решения в редица житейски ситуации.

-    Предприемачи като Стив Джобс или Марк Зукърбърк са новите модели за подражание сред младите, това е добър повод да се фокусира вниманието им към развитието на идеи с голям потенциал и да се стимулира творческото им мислене в най-ранна възраст.

Новини

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd