Екипът на Ринкър

Основен екип

Явор Гочев

Програмен директор и обучител

Пенка Цветкова

Директор ''Бизнес развитие и международни отношения''

Обучители

Иво Радев

Обучител

Георги Талев

Обучител

Неда Хицова

Обучител

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd