Новини

БАКБ Предизвикателство ще подкрепи зелени и устойчиви идеи на стартиращи предприемачи

Бизнесът се нуждае от нова зелена идея – ТВОЯТА!

Стартира БАКБ Предизвикателство – програма на конкурсен принцип за  подкрепа на предприемачи в начален етап на развитие, с фокус върху “зелени” и устойчиви инициативи. 25000 лв. е безвъзмездното финансиране, осигурено от Българо-американска кредитна банка за награден фонд на най-добрите бизнес идеи.

Програмата е създадена от Център „Ринкър“ към Фондация BCause,  в партньорство с Българо-американска кредитна банка.

БАКБ Предизвикателство  ще предоставя възможност на предприемачи в начален етап на развитие да получат подкрепа за  своята идея, да изработят  жизнен бизнес модел и да създадат своя  първи бизнес план. Участниците ще бъдат обучавани по съвременна методика, разработена от лекторите на Ринкър център и доказала своята ефективност във времето. Много ценни в програмата са практическите обучения, срещите с предприемачи, взаимната подкрепа между участващите екипи.

Участниците ще разработят своите бизнес проекти и ще ги представят публично в края на месец април.  Оценяването на бизнес плановете ще  бъде поверено на авторитетно жури. Селектираните бизнес идеи ще бъдат представени на широката публика, чрез националните медии. Най-добрият бизнес план ще получи целева награда в размер на 20 000 лева. Ще бъдат връчени още две поощрителни награди от по 3 000 и 2 000 лева.

Програмата БАКБ Предизвикателство е предназначена за предприемачи с бизнес идея, насочена към положително въздействие върху хората и общностите - със социален или екологичен ефект. Търсят се стопански инициативи,  изградени върху концепцията за природосъобразно и устойчиво развитие.

„БАКБ  приема за своя мисия да  подкрепя и развива „зелени“ идеи, свързани с опазването на околната среда, използване на възобновяемите енергийни източници, производството на био продукти и повишаване на социалната ангажираност на обществото към екологията.

„БАКБ Предизвикателство“ е част от тази стратегия на банката. Това е дългосрочен проект, който продължава една година и има за цел да подкрепя и развива най-добрите идеи за „зелен бизнес“. Стратегическата  и финансовата подкрепа, която оказва БАКБ  на идеите с бизнес потенциал, гарантират тяхното развитие и реализацията им в реална среда.“, казва Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на Българо-американска кредитна банка.

Търсените бизнес инициативи могат да се развиват в едно или няколко от следните направления: устойчива градска среда; „зелени" продукти, процеси, технологии; платформи, подкрепящи устойчиви продукти и производителите им; ефективно използване на суровини/материали и рециклиране; образование и други услуги, свързани с устойчивост;  устойчиво земеделие;  туризъм, развиван по устойчив начин; иновации.

За участие могат да кандидатстват хора и екипи с добри идеи за бизнес, свързани с  темата на конкурса, както и микро, малки и средни предприятия с по-малко от три приключили финансови години.

Програмата ще работи с предприемачи от цялата страна. Основната част от обученията ще бъдат изнесени извън гр. София и ще се проведат в гр. Плевен. Една от основните цели в стратегията на БАКБ е да подкрепя икономическото развитие в отделните региони на страната, в които банката оперира. В тази връзка сме определили гр. Плевен и областта за център на нашият проект за развитие на предприемачеството. Искаме да създадем възможност хората да остават в регионите и да имат алтернативи за професионална реализация. Затова е необходима благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

Кандидатстването става само с кратко описание на бизнес идея и попълване на онлайн формуляр. Авторите на избраните идеи ще бъдат поканени на събеседване. За участие в програмата ще бъдат одобрени до 30 участника.

Срокът за кандидатстване за участие в конкурса е 20 ноември 2017.

Пълната информация за БАКБ Предизвикателство

 


Център "Ринкър" за предприемачество и обучение (от 2014 г.) е  създаден и се управлява от Фондация BCause. Център "Ринкър" работи, за да разпространява духа на предприемачеството сред деца и възрастни чрез своите основни програми - обучителни и финансиращи.  Центърът подкрепя участниците за постигнат устойчива промяна в полета на важни социални и екологични проблеми. От 2014 година осъществява обучителната програма за социални и традиционни предприемачи Rinker’s Challenge.

Българо-американска кредитна банка е модерна, високотехнологична институция, която отговаря адекватно на все по-високите изисквания на съвременните потребители, адаптира се бързо към променящите се условия на банковия пазар и се възползва от всички технологични новости, които могат да бъдат в услуга на клиентите й. Основните приоритети в дейността й са:

Екология – насърчаване на дейности, свързани с опазване на околната среда, енергийно-ефективни източници и т.н., проекти и инициативи със съществен социален отзвук в тази сфера.

Селско стопанство – през последните години се налага като една от най-активните банки в този сектор. Тя работи активно с множество клиенти в отрасъла, включително и за развитие на биоземеделието и агроекологията. Банката работи много активно с малките и средни предприятия в страната, отчитайки плановете за тяхното бъдещо развитие, като им предлага съвременни и гъвкави решения.

 

Всички права запазени © 2019 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2019 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd