По традиция в последния четвъртък на януари бяха избрани победителите в “Академия за местни предприемачи” – програма за подкрепа на стартиране и развитие на малък бизнес в тютюнопроизводителните региони Кърджали, Хасково, Благоевград и Силистра. Големият финал бе на 25 януари в София. „Академията“ е третият панел от програмата „Забавно лято, грижовна есен“, финансирана от Филип Морис България, осъществявана от Център "Ринкър" на Фондация BCause.

Page 1 of 11

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd