Моля, уверете се, че сте приели "бисквитките" на сайта.
Иначе данните ви не могат да бъдат запаметени и използвани за вашата регистрация
и ще получите съобщение "Грешка при изпращането".

 


Моля, попълнете Вашите данни за Регистрация за Форум "Влез в предизвикателството".

Внимание: Полета със звездички (*) са задължителни!

 

Град*
Име, презиме и фамилия*
Телефон за връзка*
Вашият имейл *
Влизам в Предизвикателството*
с идея за бизнес
с интерес към темата предприемачество
заради приятел
Интересувам се от проблеми в следните сфери*
екология, ресурси и устойчиво развитие
социално включване и човешки права
здраве
образование и умения
култура и ценности
иновации
Имам следния опит
обучение по предприемачество
търговски опит
Образование*
уча
завърших
Какво учите?
Каква специалност?
Работа*
работя
не работя
Споделям предприемаческа идея*
с други участници
участвам индивидуално
Кои участници?

Моля, попълнете следващите въпроси с лична информация - тя ще бъде използвана само обобщено:

Семейството ми живее в град или село/област*
Общия месечен доход разделен на всички членове на семейството е:
под 300 лв.
от 301 до 600 лв.
от 600 до 1100 лв.
над 1100 лв.
Отбележете верните:*
имам степен на увреждане
без един или двама родители (починали или неполагащи грижи)
нито едно от изброените

С подаването на регистрацията декларирам:

  • че съм запознат/а и доброволно приемам да участват в "Rinker Youth Challenge".
  • че доброволно предоставям лични данни: 3.1. Данни за самоличност: име, контактна информация, адрес; 3.2. образователен статус, 3.3. информация за доходи и семейно положение.3.4. информация за здравен статус - наличие на увреждания (ако има такива) - единствено с цел обобщаване на данните за участниците в програмата.
  • че съм съгласен/на да бъда заснеман/а чрез фото и видео по време на дейностите по програмата и снимките да бъдат използвани от ФондацияBCause и Ситибанк за публично отразяване на програмата.
  • че доброволно предоставям информацията във формуляра за регистрация и се съгласяваме тя да бъде предоставяна на членове на екипа на Център „Ринкър” на Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността, официални оценители и членове на Журито с цел осъществяване на дейностите по програмата.
Изпратете регистрацията

Всички права запазени © 2019 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2019 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd