Обща информация

Какво е Rinker’s Challenge

Rinker’s Challenge е обучителна програма за стартиращи предприемачи
на Център "Ринкър" към Фондация BCause (доскоро "Помощ за благотворителността в България“).

Rinker’s Challenge предлага уникална възможност на стартиращите предпремачи да преминат през структурирана система от обучения, да получат персонални съвети от водещи професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса, и да получат стартово финансиране на бизнес проекта си.


За кого е Rinker’s Challenge

Търсим хората, които имат идеи и са готови да поемат рискове.
Хората, които знаят, че за да успееш, трябва здраво да работиш.
Хората, които не само искат да вземат парите, но търсят знанието как да ги умножат.

Ако искате да стартирате социално предприятие – Rinker’s Challenge е Вашата програма.


Срок за кандидатстване

Конкурсът за участие в програмата е отворен
до 25 септември 2017

Селекцията ще бъде направена до 23 октомври 2017.

Разгледайте календара на програмата.


Какво ще спечелите

Дванадесетте най-добри предприемачи ще се включат в обучителна програма, по време на която ще могат да разработят своята бизнес идея, да оценят нейната приложимост, да изготвят бизнес-план какъвто един инвестиционен банкер иска да види.

Трите най-добри бизнес проекта ще получат стартово финансиране в размер
до 20 000 лева,
както и помощ в осъществяването им.


Как се кандидатства

Кандидатстването става само онлайн, на български език.
Необходимо е да попълните Формуляр за кандидатстване и да прикачите подписани и сканирани няколко документа (вижте подробно в долната част на формуляра).

Запознайте се с регламента на програмата.

Разгледайте често задаваните въпроси.

Ако имате други въпроси - свъжете се с нас.

Всички права запазени © 2017 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция "Кая Про" ООД